Dyżury psychologa szkolnego:

poniedziałek: 8:00 – 12:00
wtorek: 8:00 – 12:00
środa: 8:00 – 12:00
czwartek: 8:00 – 11:00


Czy wolno mi odczuwać złość? Czy gniew jest złą emocją? A może nie raz usłyszałeś, że nie wolno Ci się gniewać? Jeżeli wahasz się w odpowiedzi na te pytania, chcesz bliżej poznać takie emocje jak złość, gniew i wściekłość i wiedzieć jak sobie z nim radzić to zapraszam do zapoznania się z bardzo ciekawym artykułem.

https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/gniew-zlosc-i-wscieklosc-jak-wspierac-dziecko


Jako psycholog, psychoterapeuta pracuje indywidualnie z uczniami, którzy zgłaszają się do mnie z własnej inicjatywy, jak i tymi, co do których życzenie takie sformułowali ich rodzice bądź nauczyciele. Celem mojej pracy, jako psychologa szkolnego  jest działanie na rzecz prawidłowego rozwoju psychiki i osobowości oraz wsparcia uczniów, przy współpracy z  wychowawcami i nauczycielami.


Psycholog zaprasza

Jeżeli potrzebujesz pomocy, wsparcia, rozmowy – zapraszam Cię w tym czasie do kontaktu telefonicznego – 18 443 69 25 , mailowego (maria.kowalska@szkolacech.onmicrosoft.com) lub on-line.

Nie wahaj się i skontaktuj się ze mną, szczególnie jeżeli:
– masz problem, i nie wiesz jak go rozwiązać
– doświadczasz częstego smutku, stresu, lęku,
– nie radzisz sobie z emocjami,
– masz problemy rodzinne,
– chciał byś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
– w przypadku każdej trudności, z którą nie potrafisz sobie poradzić.

Do współpracy zapraszam i zachęcam również rodziców – jestem do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 18 443 69 25.

Pamiętaj ! Każdy ma prawo prosić o pomoc !


Drogi uczniu! Jeżeli:

– Czujesz, że nikt Cię nie rozumie;
– Doświadczasz przewlekłego smutku, lęku, stresu,
– Nie potrafisz dogadać się z kolegami, rodzicami, nauczycielami;
– Masz kłopoty rodzinne;
– Chcesz porozmawiać o swoich problemach;
– Masz trudności z nauką, w kontaktach z innymi ludźmi;
– Wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz, jak im pomóc;
– Chcesz podzielić się swoim sukcesem;
– Masz problem, z którym sam nie umiesz sobie poradzić;
– Jesteś zainteresowany rozwojem własnego potencjału;
– Zastanawiasz się nad tym jak budować dobre związki;
– Doświadczasz trudnej sytuacji (śmierć, rozwód rodziców, choroba w rodzinie, przeprowadzka);
– Chcesz pogadać o tym, co Cię denerwuje;
– Doświadczasz agresji ze strony kolegów lub sam jesteś agresywny;
– Masz poczucie, że coś zagraża Twojemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu;
– I w każdej innej sprawie…
 

*** ZAPRASZAM ***

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich powodów rozmów z uczniami. Uczeń, rodzić, bądź nauczyciel zawsze może przyjść na rozmowę z psychologiem, nawet wtedy gdy trudno sprecyzować przyczyny chęci rozmowy, ponieważ zawsze kryje się za tym coś istotnego.

Poza bezpośrednimi spotkaniami zachęcam również do kontaktu za pośrednictwem komunikacji internetowej, korzystając z następującego adresu: mariakowalska@szkolacech.onmicrosoft.com

Realizowane zadania:

Zadania jakie realizuję wynikają m.in. z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r. poz.114).

Zgodnie z §24 tego rozporządzenia do zadań psychologa należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn nie-powodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Drodzy uczniowie!
W czasie epidemii koronawirusa zachęcam do zapoznania się z materiałami zawartymi na stronach internetowych, na których znajdziecie ciekawe artykuły, wiadomości i porady:

www.gov.pl

mlodziezowy.pl

portal.librus.pl

technologia.dziennik.pl


Zachęcam w tym trudnym czasie do skorzystania ze strony:

https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/


W związku z aktualną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i skali problemu przedstawiam kilka propozycji, które mogą być pomocne Wam drodzy uczniowie i Rodzice. Zamieszczam linki, które mogą pomóc w rozmowie z dziećmi młodszymi i nastolatkami oraz linki artykułów i porad dotyczących postępowania w obecnym czasie.

https://polskatimes.pl/koronawirus-w-polsce-jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-koronawirusie-porady-psychologa-z-uniwersytetu-swps

Pedagog Małgorzata Gołaszewska


21 listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia

Pomysł obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia narodził się w Stanach Zjednoczonych i jest obchodzony co roku w trzeci czwartek listopada. Akcja przyjęła się w wielu krajach na świecie, w Polsce prowadzona jest od 1991 roku.
W tym dniu wszyscy palacze zachęcani są, aby przynajmniej na jeden dzień podjąć próbę rzucenia palenia.
Jak dowiodły liczne badania istnieje związek miedzy nałogowym paleniem tytoniu, a rozwojem rozmaitych chorób. Palacze częściej zapadają na: nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani i płuc, choroby układu krążenia, układu oddechowego oraz udary.

Bez względu na wiek rzucenie palenia zawsze się opłaca!

Gasisz ostatniego papierosa i…
• po 20 min – Twoje serce przestanie szybciej bić, a ciśnienie krwi spadnie,
• po 8 godzinach – Twoja krew zostanie całkowicie oczyszczona z dwutlenku węgla, za to będzie w niej znacznie więcej tlenu,
• po 48 godzinach – Twój smak i węch będą ostre jak dawniej,
• po 4 dniach – rzęski wyściełające Twój układ oddechowy zaczną na nowo pracować,
• po 7 dniach – komórki wyściełające Twoje oskrzela odzyskają swój normalny kształt,
• po 2 tygodniach – znacznie polepszy się Twoja kondycja fizyczna,
• po kilku miesiącach – przestaniesz kaszleć, ustąpi duszność i poczucie zmęczenia,
• po roku – ryzyko zawału zmniejszy się o połowę,
• po 5 latach – prawdopodobieństwo, że zachorujesz na raka płuc, krtani czy przełyku, zmniejszy się o połowę,
• po 10 latach – ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową i przejścia zawału będzie takie samo jak u osoby, która nigdy nie paliła,
• po 15 latach – ryzyko zachorowania na raka płuc będzie identyczne jak u osoby niepalącej.


Zachęcam do przeczytania poniższych artykułów: