mgr Józef Klimek – dyrektor szkoły, informatyka
mgr inż. Radosław Babiarski – podst. przedsiębiorczości, informatyka, wos, edb
mgr Ludmiła Chrząstowska – j. polski
mgr Anna Firlej – fizyka
mgr Małgorzata Gołaszewska – przedmioty zawodowe fryzjerskie
mgr Lucyna Jurczak – historia
mgr Łukasz Kociubiński – wychowanie fizyczne
mgr Katarzyna Myrlak – wychowanie fizyczne
mgr Alicja Sitek – j. angielski
mgr Ewelina Skowron-Ściurka – j. polski
mgr Bogusław Sobczyk – religia
mgr Jadwiga Sopalska – matematyka, chemia
mgr Zbigniew Ziębiec – geografia, biologia
mgr Maria Kowalczyk – psycholog
mgr Magdalena Pażucha – biblioteka

Administracja i obsługa

mgr Agnieszka Zięba
lic. Adrianna First

Małgorzata Chruślicka
Agata Łękawska
Urszula Szkaradek
 – pielęgniarka