To jest post jakiś tam

Nasza szkoła przystąpiła do programu „Aktywna tablica”, w ramach którego szkolne sale, przy dofinansowaniu organu prowadzącego zostały doposażone w monitory interaktywne. Te na miarę współczesnych czasów środki audiowizualne zastąpiły stare, zużyte tablice interaktywne oraz tablice kredowe w kolejnych salach: katechetycznej, polonistycznej oraz fryzjerskiej. Tym samym nasza szkoła w 100% została wyposażona w monitory interaktywne.
Dziękujemy organowi prowadzącemu za taki wspaniały prezent mikołajkowy.

Podziel się: