To jest post jakiś tam

Drodzy Uczniowie;
Nasza szkoła pozyskała środki finansowe na 3 dniową wycieczkę do Warszawy w ramach realizacji przedsięwzięcia MEiN pn. „Poznaj Polskę”. Na wycieczkę może pojechać tylko 50 uczniów, dlatego Rada Pedagogiczna naszej szkoły podczas zebrania w dniu 30 września 2021 r. przyjęła następujące kryteria kwalifikowania uczniów do wyjazdu:

  1. Brak negatywnych uwag zachowania.
  2. Wysoka frekwencja w szkole i u pracodawcy (nie dotyczy zwolnień L4).
  3. Wzorowa postawa, między innymi uczeń nie pali papierosów (w tym e-papierosów) i nie używa wulgaryzmów.
  4. Bardzo dobra opinia o uczniu uzyskana przez wychowawcę klasy od pracodawcy.
  5. Zaangażowanie w pracę na rzecz klasy i szkoły.
  6. Udział w szkolnych konkursach.

Czy znajdziesz się na liście uczestników tej wycieczki? Zależy tylko pod Ciebie?

Termin – po podpisaniu stosownej umowy. Może październik br. Oto wstępny program wycieczki.

Podziel się: