Tygodniowy rozkład zajęć Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu w roku szkolnym 2020/2021 – obowiązuje w czasie kształcenia na odległość, od 1 listopada 2020 r.