Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

IIa – Pani Ewa Kita
IIb – Pani Małgorzata Citak
IIc – Pani Janina Sieradzka
IId – Pani Beata Witkowska
IIe – Pan Piotr Wąsowicz
IIIa – Pani Kazimiera Skoczeń
IIIb – Pani Bożena Jędrzejewska