Szanowni Państwo Rodzice; Drodzy Uczniowie;

Zgodnie z ogłoszonymi decyzjami organów zwierzchnik od najbliższego poniedziałku, tj. 19 października br. do odwołania zajęcia lekcyjne w naszej szkole będą prowadzone zdalnie, z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Należy podkreślić, że będą one odbywać […]

Czytaj więcej

Życzenia, słowa podziękowania i wdzięczności …

Uczniowie naszej szkoły w przededniu Dnia Edukacji Narodowej przekazują życzenia, słowa podziękowania i wdzięczności.

Czytaj więcej

Obowiązkowe maseczki na terenie szkolnym.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie; W związku z aktualną sytuacją panującej epidemii koronawirusa wprowadzam od jutra, 12 października 2020r. obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie naszej szkoły. Obowiązek nie dotyczy zajęć lekcyjnych. Józef Klimek – […]

Czytaj więcej

Książki do szkolnej biblioteki.

Nasza szkoła przystąpiła do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, w ramach którego otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 4 000,00 zł ( z wkładem własnym 5 000,00 zł) na zakup książek do biblioteki szkolnej. We współpracy z nauczycielami, uczniami […]

Czytaj więcej

Podstawy programowe i programy nauczania!

Szanowni Państwo; Wspólnie z Państwem prowadzimy kształcenie dualne naszych uczniów/pracowników młodocianych. To preferowana forma kształcenia zawodowego łącząca naukę z pracą. Mamy świadomość, jak ważna jest ścisła współpraca dwóch partnerów: przedsiębiorstwa i szkoły.  Przecież dzielimy między […]

Czytaj więcej

Klasa II d-nauczanie zdalne.

Szanowni Państwo; W załączeniu zarządzenie dyrektora szkoły o zmianie wariantu kształcenia z tradycyjnego na zdalny w klasie II d w okresie od 2-8 października br. Uczniowie klasy są zobowiązani do udziału w zajęciach zgodnie z […]

Czytaj więcej

Ale integracja!!!

Właśnie wczoraj, 22 września br. wszystkie klasy pierwsze naszej szkoły udały się na spotkanie integracyjne do m. Jamna. Wyjazd w całości został opłacony przez nasz organ prowadzący-Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. […]

Czytaj więcej

Spotkania z wychowawcami klas.

Szanowni Państwo Rodzice;Serdecznie zapraszam do naszej szkoły na spotkania z wychowawcami klas wg poniższego zestawienia. Proszę o niezawodne przybycie.Józef Klimek-dyrektor szkoły Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia im. Św. Józefa CRRiP […]

Czytaj więcej

Spotkanie integracyjne-Jamna 2020

Już w najbliższy wtorek 22 września br. wszystkie klasy pierwsze wezmą udział w spotkaniu integracyjnym. Każda klasa pod nadzorem wychowawcy będzie miała do wykonania kilka zadań podlegających ocenie, między innymi: ubrać się jednolicie, wykonać banderę, […]

Czytaj więcej

Stypendia dla 54 uczniów naszej szkoły.

1 września podczas inauguracji nowego roku szkolnego 54 uczniów klas II i III otrzymało stypendia przyznane przez nasz organ prowadzący, Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Wysokość stypendium była uzależniona od średniej […]

Czytaj więcej

Start nowego roku szkolnego 2020/21.

Jak co roku 1 września rozpoczęliśmy spotkaniami uczniów poszczególnych klas z wychowawcami nowy rok szkolny 2020/21. To był inny start niż te poprzednie, ale taka jest potrzeba czasu spowodowana panującą pandemią. Ważne, że po kilkumiesięcznej […]

Czytaj więcej

Plan lekcji

Drodzy uczniowie; Informuję, że tygodniowy plan lekcji jest dostępny po zalogowaniu do dziennika elektronicznego. Wszyscy dzisiaj otrzymaliście od wychowawców loginy i hasła do naszego dziennika „Librus”. Po zalogowaniu się uzyskacie pełny dostęp do Waszych lekcji, […]

Czytaj więcej

Spotkania z wychowawcami 1 września 2020 r.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Już za parę dni nowy rok szkolny 2020/21. Doświadczeni epidemią koronawirusa wyjątkowo z utęsknieniem czekamy na spotkanie z Wami. Szkoła bez uczniów jest okropna, a praca nauczycieli bez bezpośredniego kontaktu z […]

Czytaj więcej

Instrukcje logowania do e-dziennika i konta microsoft

Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego. Wejdź na stronę szkoły www.szkolacechnowysacz.pl Znajdziesz tam odnośnik do e-dziennika, kliknij w niego, zostaniesz przekierowany na stronę do logowania. Znajdź zakładkę LIBRUS Synergia (kolor różowy), po kliknięciu w nią wybierz […]

Czytaj więcej

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

Czytaj więcej

Lista kandydatów przyjętych do naszej szkoły.

Publikujemy listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/21. Na naszej stronie internetowej znajdziecie wszystkie informacje dotyczące pracy szkoły w nowym roku szkolnym, np. terminarz spotkań z wychowawcami 1 września br., podział godzin […]

Czytaj więcej

Lista kandydatów zakwalifikowanych do naszej szkoły.

Drodzy absolwenci szkoły podstawowej;Dziękuję, że skorzystaliście z oferty kształcenia w naszej szkole. Jestem głęboko przekonany, że dokonaliście dobrego wyboru. Zresztą już niedługo sami się o tym przekonacie. Nasza, wasza szkoła czeka na Was. Sale lekcyjne […]

Czytaj więcej

Ósmoklasisto! Zapraszamy do naszej kochanej szkoły.

Jesteś absolwentem szkoły podstawowej i wciąż wahasz się, gdzie podjąć naukę zawodu.   Przyjdź do naszej szkoły. Zapraszam. Mamy jeszcze wolne miejsca w różnych zawodach. Zapoznaj się z naszą ofertą na tej stronie internetowej. Nie musisz logować się do systemu. Zadzwoń […]

Czytaj więcej

Uczeń rzemieślnika kształci się w Szkole Cechowej !!!

Szanowni Państwo;  Zachęcam do zapoznania się z apelem Starszego Cechu Pana Jana Firsta: http://www.cech.nowysacz.com.pl/n2673-apel—-pismo-prezesa-.html  Pan Prezes między innymi zwraca uwagę, że: „Jesteśmy w szczycie naboru do nauki w rzemiośle. Wielokrotnie przypominamy o dobrych warunkach do nauki w naszych szkołach cechowych. […]

Czytaj więcej

Monitorujemy losy absolwentów.

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do badania realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych”. To ważne, aby nie tylko troszczyć się o uczniów szkoły, ale także interesować się losem swoich […]

Czytaj więcej

Pomogliśmy Polakom na Litwie.

Nasz Samorząd Uczniowski prowadzony przez p. Alicję Sitek postanowił wesprzeć Polaków mieszkających na Litwie. Uczniowie zorganizowali zbiórkę artykułów spożywczych oraz środków czystości. Pomimo tego że akcja została przerwana z powodu pandemii, zebrano kilka pudeł darów, które za pośrednictwem koordynatora akcji zostały przekazane naszym potrzebującym rodakom. Gratulujemy takiej postawy. To […]

Czytaj więcej

Praca szkoły podczas wakacji.

Informujemy, że podczas przerwy wakacyjnej sekretariat szkoły będzie czynny codziennie w godzinach 8.00-14.00. Do Państwa dyspozycji są: pracownik administracji i nauczyciel dyżurujący. Można również uzyskać informację, poradę czy też wsparcie telefonicznie: 18 443 69 25 lub […]

Czytaj więcej

Egzamin czeladniczy dla absolwentów szkoły.

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu organizująca egzamin czeladniczy dla pracowników młodocianych ustala termin egzaminu dopiero po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego. Wniosek jest […]

Czytaj więcej

Stypendia za wyniki w nauce.

W związku z pytaniami informujemy, że wychowawcy klas skierowali do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu (nasz organ prowadzący) wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce według załączonego zestawienia.  O terminie wypłaty […]

Czytaj więcej

„Dziękuję za otrzymane wsparcie. Obiecuję, że w przyszłym roku bardziej się przyłożę”.

Tradycyjne w dniu zakończenia zajęć edukacyjnych, choć w związku z wciąż panującymi obostrzeniami związanymi ze stanem epidemii, wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali świadectwa szkolne. Było inaczej niż zwykle, z zachowaniem rygoru sanitarnego, maseczki, rękawiczki, dystans […]

Czytaj więcej

Od 29 czerwca br. obowiązkowe zajęcia praktyczne.

Drodzy uczniowie; Informuję, że Minister Edukacji Narodowej przywraca z dniem 29 czerwca br. zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Oznacza to, że macie obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br. […]

Czytaj więcej

Wręczenie świadectw.

Drodzy uczniowie; W najbliższy piątek, 26 czerwca br. zakończenie zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020. To ten moment, aby przekazać Wam wyniki Waszej całorocznej pracy – wręczyć świadectwa. Obowiązujące wciąż obostrzenia wynikające z panującej epidemii […]

Czytaj więcej

Podsumowanie konkursu: „W czasie nauczania na odległość jestem aktywny”.

Drodzy uczniowie; 18 czerwca br. podsumowaliśmy konkurs „W czasie nauczania na odległość jestem aktywny”. W uroczystości wzięli udział: Pan Jan First-Starszy Cechu – Prezes Zarządu, Pani Urszula Gołąb – Dyrektor Biura Cechu,Pani Małgorzata Gołaszewska-szkolny pedagog, […]

Czytaj więcej

Szkoła wolna od jedynek!.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z dyrektorem naszej szkoły Józefem Klimkiem w Dobrym Tygodniku Sądeckim: https://www.dts24.pl/jozef-klimek-dyrektor-rzemieslniczej-szkoly-branzowej-i-stopnia-nasza-szkola-bedzie-wolna-od-jedynek/

Czytaj więcej

Klasy III-egzamin czeladniczy w Izbie Rzemiosła

Drodzy Uczniowie klas III, zdający w tym roku szkolnym egzamin czeladniczy w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Polecam stronę: http://www.izbarzem-ns.pl/egzaminyW zakładce egzaminy znajdziecie następujące, ważne dla Was informacje:1. Wykaz zawodów, w których Izba […]

Czytaj więcej

Kształcenie na odległość do 26 czerwca br.

Drodzy Uczniowie;Jak zapewne już wiecie kształcenie na odległość zostało przedłużone do końca zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tym roku szkolnym, tj. do 26 czerwca br. To oznacza, że do tego terminu realizujemy opublikowane na stronie naszej szkoły […]

Czytaj więcej

12 czerwca br. dzień wolny od zajęć na odległość.

Drodzy Uczniowie;Informuję, że najbliższy piątek 12 czerwca br (po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych organizowanych na odległość. Życzę miłego wypoczynku ale z zachowaniem obowiązujących środków ostrożności. Józef Klimek-dyrektor szkoły

Czytaj więcej

Życzenia dla naszych uczniów.

Często słyszymy, że szkoła jest dla uczniów drugim domem. Jeśli tak, to uczniowie naszej szkoły są naszymi dziećmi. Tak, tak właśnie jest. Jaki ten dom jest pusty bez Was, my, nauczyciele możemy się najlepiej przekonać […]

Czytaj więcej

Od 1 czerwca zajęcia praktyczne dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia.

W okresie od 1 czerwca 2020 r. mogą być realizowane zajęcia praktyczne dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia. Zajęcia te można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po […]

Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie. Szanowni Państwo-Rodzice. Komunikat 13. Lekcje do realizacji od 1 czerwca br.

Drodzy Uczniowie. Szanowni Państwo Rodzice. Przedstawiamy kolejne, to z pewnością ostatnie w tym roku szkolnym lekcje do realizacji w ramach nauczania zdalnego. Wprawdzie kasztany już zakwitły i może spada mobilizacja do nauki, ale nie warto […]

Czytaj więcej

3-5 czerwca konsultacje dla uczniów klas III.

Drodzy uczniowie klas III; Serdecznie zapraszam uczniów klas III do naszej szkoły na konsultacje w dniach 3-5 czerwca 2020 r. Z uwagi na zbliżające się zakończenie Waszej nauki w szkole takie spotkanie jest konieczne. Celem […]

Czytaj więcej

Wytyczne! Egzamin zawodowy dla trzecioklasistów.

Drodzy uczniowie klas III, Szanowni Rodzice; W załączeniu przekazujemy wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ministra Edukacji Narodowej istotne dla zdających egzamin zawodowy. Dotyczą one organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2020 r. […]

Czytaj więcej

Od 1 czerwca konsultacje dla uczniów w szkole.

Drodzy uczniowie, Kochani rodzice; Od 1 czerwca br. umożliwiamy na terenie naszej szkoły konsultacje indywidualne lub grupowe, do 12 osób w grupie, dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. W naszej szkole konsultacje zarówno indywidualne, jak […]

Czytaj więcej

Mamo. Kocham Cię!

Dzień Matki – święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany. W Polsce obchodzony jest 26 maja. Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i […]

Czytaj więcej

“Atrakcyjna wycieczka czeka na Ciebie!” Weź udział w konkursie.

Tak, tak możesz jesienią tego roku zupełnie za darmo pojechać na atrakcyjną wycieczkę. Wystarczy wziąć udział w niezwykle prostym, łatwym konkursie: „Ucz się razem ze swoją/swoim młodszą/młodszym koleżanką/kolegą” Na czym polega ten konkurs? Otóż niebawem […]

Czytaj więcej

Ocena z zajęć praktycznych za II okres

Drodzy uczniowie; Informuję, że warunkiem promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły (dotyczy klas III) jest dostarczenie wychowawcy klasy zaświadczenia od pracodawcy o ustalonej ocenie z zajęć praktycznych za II okres roku szkolnego 2019/20.Termin: […]

Czytaj więcej

Zrób piękny, dobry uczynek.

19 maja obchodzimy Dzień Dobrych Uczynków czyli święto społecznych i bezinteresownych działań. Pomysłodawcą tej akcji jest Fundacja Ekologiczna Arka, która zachęca do czynienia dobrych uczynków na rzecz ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego. Nikt z nas […]

Czytaj więcej

100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II (1920-2005)

18 maja 1920 r. urodził się Święty Jan Paweł II, Orędownik Pokoju, największy z Polaków, który zmienił oblicze świata i Kościoła. Wobec 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II społeczność naszej szkoły nie może przejść […]

Czytaj więcej

Praktyka pracowników młodocianych. Obowiązkowa, czy nie?

Drodzy uczniowie/pracownicy młodociani; W związku z pytaniami dotyczącymi obowiązku udziału w zajęciach praktycznych w ramach umowy podpisanej z pracodawcą oraz zasad wynagradzania w okresie zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkole zachęcam do zapoznania się z kilkoma […]

Czytaj więcej

Nie żyje Szymon Tomasiak.

Z ogromnym żalem pragnę Was poinformować o nagłej i niezrozumiałej dla nas śmierci ucznia naszej szkoły Szymona Tomasiaka z klasy IIIa. Msza Św. żałobna będzie sprawowana 9 maja (sobota) w kościele parafialnym w Obidzy o […]

Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie. Szanowni Państwo-Rodzice. Komunikat 12. Kolejne lekcje do realizacji.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo-Rodzice, Decyzją Ministra Edukacji Narodowej do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym. To oznacza, że dalej będzie kontynuowana nauka na odległość. W naszej szkole organizacja tej nauki nie ulega […]

Czytaj więcej

1 maja Święto Pracy / wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950. Święto wprowadziła w 1889 […]

Czytaj więcej

Święto Konstytucji 3 Maja

Obrazek wyróżniający przedstawia obraz Jana Matejki z 1891 r. – Uchwalenie Konstytucji 3 maja. Data Święta Konstytucji 3 Maja jest stała, dlatego święto to rokrocznie przypada w tym samym terminie, czyli – jak sama nazwa […]

Czytaj więcej

2 maja – Dzień Flagi. Wywieś flagę. Zrób zdjęcie i je przyślij.

Data Dnia Flagi jest stała, dlatego święto to rokrocznie przypada w tym samym terminie, czyli 2 maja. Data ta nie została jednak wybrana przypadkowo. Pierwszym powodem było to, że w czasach PRL-u w tym dniu […]

Czytaj więcej

Aktywność uczniów podczas zajęć na odległość-analiza porównawcza.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo-Rodzice. Przedstawiam kolejną analizę aktywność uczniów podczas zajęć organizowanych na odległość w naszej szkole. Jest to analiza porównawcza wg stanu na 4 oraz 24 kwietnia. Sporządzono ją na podstawie danych przekazanych przez […]

Czytaj więcej

Uwaga! Rozpoczynamy zajęcia na kursie I stopnia w zawodzie sprzedawca.

Drodzy uczniowie klas I; Uczestnikami kursu I stopnia w zawodzie sprzedawca są wszyscy uczniowie klas pierwszych kształcący się w tym zawodzie.Zajęcia na kursie rozpoczynają się  4 maja br. i będą trwały 4 tygodnie, tj. do […]

Czytaj więcej

Uwaga! Rozpoczynamy zajęcia na kursie I stopnia w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz.

Drodzy uczniowie klas I; Uczestnikami kursu I stopnia w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz są wszyscy uczniowie klas pierwszych kształcący się w tych zawodach.Zajęcia na kursie […]

Czytaj więcej

Uwaga! Rozpoczynamy zajęcia na kursie I stopnia w zawodach: lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych.

Drodzy uczniowie klas I; Uczestnikami kursu I stopnia w zawodach: lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych są wszyscy uczniowie klas pierwszych kształcący się w tych zawodach.Zajęcia na kursie rozpoczynają się w najbliższy piątek, tj. […]

Czytaj więcej

Konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

Drodzy uczniowie; Wspólnie z naszym organem prowadzącym-Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu proponujemy Wam w tym okresie kształcenia na odległość, jak sądzimy, bardzo atrakcyjny konkurs. Dlaczego atrakcyjny? Bo cztery zadania konkursowe są z […]

Czytaj więcej

Aktywność uczniów podczas zajęć na odległość.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo-Rodzice. Załączam do analizy dwa wykresy przedstawiające aktywność uczniów podczas zajęć organizowanych w naszej szkole na odległość. Sporządzono je na podstawie danych przekazanych przez poszczególnych nauczycieli w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Analizie […]

Czytaj więcej

Uwaga! Kontynuujemy zajęcia na kursie I stopnia w zawodach: kucharz, piekarz, cukiernik.

Drodzy uczniowie klas I; Uczestnicy kursu I stopnia w zawodach: kucharz, piekarz, cukiernik. Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół zajęcia po dwóch tygodniach zostały przerwane. Zatem pozostały jeszcze do realizacji kolejne dwa tygodnie kursu. […]

Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie. Szanowni Państwo-Rodzice. Komunikat 11. Kolejne lekcje do realizacji.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo-Rodzice, Przekazuję kolejne lekcje do realizacji w okresie 15-30 kwietnia br. Zasady pracy zdalnej nie ulegają zmianie. Bardzo proszę o systematyczną, codzienną pracę. W razie trudności, wątpliwości proszę kontaktować się z poszczególnymi […]

Czytaj więcej

Kształcenie na odległość przedłużone do 26 kwietnia br.

Drodzy uczniowie, Szanowni Państwo-Rodzice;Minister Edukacji Narodowej stosownym rozporządzeniem przedłużył do 26 kwietnia br. przerwę w nauczania stacjonarnym. To oznacza, że po świętach od środy będziemy w naszej szkole kontynuować nauczanie na odległość na dotychczasowych zasadach. […]

Czytaj więcej

Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego. Młodociani pracownicy w rzemiośle w czasie pandemii.

 Szanowni Państwo-Pracodawcy;Przekazuję Państwu stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego – Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej dotyczące kształcenia pracowników młodocianych w zakładach rzemieślniczych w okresie pandemii.W opracowaniu podniesiono kwestie, które najczęściej zgłaszano w ostatnich dniach tj. Organizacja […]

Czytaj więcej

Życzenia świąteczne.

Tegoroczne Święta Wielkanocne będą z pewnością inne niż dotychczas. W poczuciu szczególnej odpowiedzialności zrezygnujmy z rodzinnych odwiedzin na rzecz spędzenia tego czasu w gronie domowników. Nie zapominajmy jednak w tych dniach o innych – niech […]

Czytaj więcej

Wiosenna przerwa świąteczna.

Drodzy uczniowie. Przed nami od 9 do 14 kwietnia br. wiosenna przerwa świąteczna. W tych dniach, jak pewnie zauważyliście, nie będą prowadzone lekcje na odległość. Jest to czas na odpoczynek i przeżywanie w gronie domowników […]

Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo-Rodzice, Nauczyciele. Komunikat 10. Nauka na odległość-zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie egzaminów.

W załączeniu do wiadomości i stosowania: ZARZĄDZENIE NR 9/2019/20 DYREKTORA Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji […]

Czytaj więcej

Dla rodziców. Komunikat 9. O kształceniu na odległość.

Szanowni Państwo-Rodzice, Poniżej kilka informacji na temat organizacji kształcenia na odległość, poświęć trochę czasu i zapoznaj się z tym materiałem. Drodzy Rodzice![1] Dyrektor oraz nauczyciele ze szkoły Waszego dziecka dokładają wszelkich starań, aby w różnych […]

Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie. Szanowni Państwo-Rodzice. Komunikat 8. Kolejne lekcje do realizacji.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo-Rodzice, W załączeniu kolejne lekcje do realizacji w okresie 30 marca-8 kwietnia br. Zasady pracy zdalnej nie ulegają zmianie. Koniecznie zapoznaj się z tekstem poniżej. Drogi Uczniu![1] Szkoła, do której uczęszczasz, dostosowując […]

Czytaj więcej

Szkoła zamknięta.

Informuję, że w związku z czasowym ograniczeniem pracy szkoły sekretariat jest zamknięty do odwołania.Aby załatwić sprawę należy skontaktować się: telefonicznie: 601 152 407 lub mailowo: szkolacech@op.pl Można również napisać bezpośrednio do mnie na specjalnie utworzony […]

Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie. Rodzice. Nauczyciele.Komunikat 7. Nauka na odległość-zarządzenie dyrektora szkoły.

W załączeniu do wiadomości i stosowania: ZARZĄDZENIE NR 8/2019/20 DYREKTORA Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie organizacji […]

Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie. Komunikat 6. Nauka na odległość.

Kochani uczniowie; Wszelkie materiały dotyczące języka angielskiego, o których mowa  w „Tygodniowym zakresie treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach”-strona szkoły, są bezpośrednio przesyłane do Was przez nauczyciela języka angielskiego, po wysłaniu do niego wiadomości […]

Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie. Szanowni Państwo-Rodzice. Komunikat 5. Rusza nauka na odległość.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo-Rodzice, Od jutra 25 marca br. aż do odwołania prowadzimy nauczanie na odległość. W załączeniu lekcje do realizacji na najbliższe 3 dni, tj. 25–27 marca br. Następne lekcje, do świąt wielkanocnych, zostaną […]

Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie. Szanowni Państwo-Rodzice. Nauczyciele. Komunikat 4. Organizacja nauki na odległość w szkole.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dniem 25 marca br. organizujemy w naszej szkole kształcenie na odległość. Nauka odbywać się będzie zgodnie z nowym, opracowanym na ten okres tygodniowym rozkładem zajęć. Tygodniowy rozkład zajęć, […]

Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo-Rodzice. Komunikat 3. Nauka na odległość.

Jak zapewne wiecie ze środków masowego przekazu, czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do dnia 10 kwietnia 2020 r. tzn. do Świąt Wielkanocnych. W tym okresie (od 25 marca do 10 kwietnia br.) Minister Edukacji […]

Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie. Komunikat 2: Zdalna nauka. Komunikacja z nauczycielami.

Jestem niezwykle mile zaskoczony, że wielu z Was skorzystało z zaproponowanej komunikacji z nauczycielami. To świadczy o Waszej dojrzałości i odpowiedzialności za siebie i swoją przyszłość. Gratuluję takiej postawy! Jak na razie korzystamy z tego […]

Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie. Zdalna nauka. Komunikacja z nauczycielami.

Zawieszenie zajęć w szkołach nie oznacza przymusowej przerwy w nauce. Bardzo proszę o systematyczne rozwiązywanie zadań zamieszczonych na naszej stronie internetowej. Ponadto proszę o skorzystanie z nauki zdalnej. Podstawa pracy zdalnej, czyli mówiąc prościej, pracy z […]

Czytaj więcej

Uwaga Uczniowie. Zadania z poszczególnych przedmiotów do wykonania w domu.

Drodzy Uczniowie; Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia w szkole zostały zawieszone do 25 marca br. Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże […]

Czytaj więcej

Szkoła zamknięta.

Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianie się koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo wszystkich pracowników od poniedziałku szkoła jest zamknięta. Zawieszenie pracy obowiązuje od 16 do 20 marca br. Józef Klimek dyrektor szkoły

Czytaj więcej

Praca pracowników młodocianych w zakładzie pracy.

Przekazuję komunikat Ministra Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych. Józef Klimek dyrektor szkoły Komunikat Ministra Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych. W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski […]

Czytaj więcej

Komunikat.

Drodzy uczniowie, Rodzice uczniów. W związku z pojawiającymi się pytaniami informuję, że turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodach: lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy oraz elektromechanik pojazdów samochodowych-stopień pierwszy, który miał się rozpocząć 16 marca br. […]

Czytaj więcej

Komunikat.

Drodzy uczniowie, Rodzice uczniów W związku z zawieszeniem przez Ministra Edukacji Narodowej zajęć szkolnych w dniach 12-25 marca 2020 r. informuję, że: Rekolekcje planowane w dniach 16-18 marca br. zostają odwołane. Obchody Święta Rzemiosła zaplanowane […]

Czytaj więcej

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To […]

Czytaj więcej

Dzień Kobiet.

W tym roku 8 marca wypadło w niedzielę. To jednak nie oznacza, że w naszej szkole zapomniano o kobietach, dziewczynach. Klasa IIb pod kierunkiem wychowawczyni Pani Katarzyny Myrlak przygotowała okolicznościową gazetkę przypominającą historię tego święta […]

Czytaj więcej

KORONAWIRUS

Drodzy rodzice i uczniowie. Bardzo proszę zapoznać się z poniższym materiałem-rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa. link […]

Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w konkursie „Mój zawód w obiektywie”.

Organizatorem tego konkursu jest nasza szkoła. Celem konkursu jest wspomaganie uczniów w procesie dokonywania wyboru właściwej ścieżki kształcenia, inspirowanie młodzieży do refleksji nad planowaniem własnej kariery zawodowej, a także rozwijanie uczniowskich zainteresowań w zakresie wiedzy […]

Czytaj więcej

VII Zimowe Igrzyska Rzemieślniczych Szkół Cechowych i Izbowych w Zakopanem.

W dniach 23.02-26.02.2020 r. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VII Zimowych Igrzyskach Rzemieślniczych Szkół Cechowych i Izbowych w Zakopanem. Startowali w następujących konkurencjach: łyżwiarstwo, narciarstwo biegowe, slalom gigant na nartach i snowboardzie zajmując wysokie […]

Czytaj więcej

Wycieczka do Astrocentrum w Chełmcu.

26 lutego 2020 roku uczniowie z klasy 1c i 1d pod opieką Dyrektora Szkoły Józefa Klimka oraz nauczyciela fizyki Joanny Nalepa uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Astrocentrum w Chełmcu. W trakcie zajęć uczniowie poznali aparaturę, […]

Czytaj więcej

Rekolekcje Wielkopostne.

Rekolekcje Wielkopostne to czas, w którym w szczególny sposób powinniśmy zbliżać się do Boga. Jest to czas zadumy, nawrócenia i odkrycia Jezusa Chrystusa na nowo. Przygotowujemy się w ten sposób na Jego Zmartwychwstanie.Powinniśmy je przeżywać […]

Czytaj więcej

Konkurs na najbardziej przebojową klasę.

Wrzesień 2019 – czerwiec 2020.Każdy uczeń pracuje na wspólny sukces klasy! Od początku września do końca roku szkolnego uczniowie biorą udział w międzyklasowej rozgrywce o tytuł najbardziej przebojowej klasy. Pod uwagę brana jest średnia ocen, […]

Czytaj więcej

Wielkanocna zbiórka żywności dla polaków w Solecznikach na Litwie.

14.02.2020 – 27.03.2020Uczniowie szkoły biorą czynny udział w różnych akcjach charytatywnych; tym razem jest to zbiórka żywności dla Polaków mieszkających na Litiwe. W koszu mogą się znaleźć takie produkty jak: żywność długoterminowa (jedzenie w puszkach, […]

Czytaj więcej

Święto Rzemiosła.

W imieniu Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu mam zaszczyt zaprosić na ŚWIĘTO RZEMIOSŁAW uroczystość Św. Józefa – Patrona Rzemieślników,które odbędzie się 19 marca 2020 roku godz. 10:00 Msza Święta – Bazylika […]

Czytaj więcej

Szkolenie dotyczące organizacji i prowadzenia praktycznej nauki zawodu młodocianych pracowników w zawodzie FRYZJER.

Dnia 27 lutego 2020 roku odbyło się szkolenie dotyczące organizacji i prowadzenia praktycznej nauki zawodu młodocianych pracowników w zawodzie fryzjer. Na wstępie głos zabrał Prezes Cechu Jan First. Szkolenie prowadzili: Dyrektor RBSISCRRiP Józef Klimek oraz […]

Czytaj więcej

Drugie życie kalendarzy.

Nasza szkoła niedawno otrzymała kilka starych kalendarzy. Ponieważ propagujemy recykling, postanowiliśmy je wykorzystać. Uczniowie wycięli fotografie ilustrujące przepiękne zakątki naszej małej Ojczyzny-SĄDECCZYZNY. Zakupiliśmy antyramy, nauczyciele podczas ferii wycięte zdjęcia opisali i oprawili. Pozostało tylko powiesić […]

Czytaj więcej

Zainteresowania jednoczą ludzi.

Zainteresowania są nieodłącznym czynnikiem rozwojowym życia człowieka, jednoczą ludzi, są podstawą pracy zespołowej. Każde zainteresowanie zaspokaja jakąś potrzebę w życiu człowieka i bez względu na wiek wpływa na jego zachowanie i postawy.Kształtowanie wartościowych zainteresowań jest […]

Czytaj więcej

Komunikat dla pracodawców-programy nauczania i wykaz pracodawców.

Szanowni Państwo; Wychodząc naprzeciw Państwa propozycjom, w trosce o jak najwyższą jakość kształcenia zawodowego przekazuję informację, gdzie znajdują się: baza pracodawców oraz programy nauczania zawodów. Wykaz pracodawców, w tym prowadzących szkolenia dla uczniów naszej szkoły […]

Czytaj więcej

Nagroda dyrektora szkoły.

Działając zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 2 Statutu Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu udzielam uczennicom naszej szkoły: Julii Cygnarowicz oraz Klaudii Wygońskiej […]

Czytaj więcej

Uaktualniliśmy sztandar naszej szkoły.

Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1993 r. Niezwykłym wydarzeniem dla szkoły było nadanie Jej imienia i sztandaru. Uroczystość ta odbyła się 25 listopada 2008 r.Od 1 września 2017 r., w związku z reformą […]

Czytaj więcej

Zarząd Cechu przyznał stypendia naukowe.

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości W Nowym Sączu przyznał stypendia naukowe za I okres nauki 2019/2020 roku. Uwzględniono trzy progi kwotowe uzależnione od średniej ocen uzyskanej na koniec okresu. Stypendia będą do odbioru od […]

Czytaj więcej

Ferie!

Drodzy uczniowie!Przed Wami wspaniały czas urlopu-ferii zimowych. Życzę Wam bezpiecznego i udanego wypoczynku po pracy w I okresie. Niech ten czas dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć. Józef Klimek – dyrektor szkoły

Czytaj więcej

Zostaliśmy dostrzeżeni i otrzymaliśmy dyplom od Ministra Edukacji Narodowej „Razem na Święta”.

Przed świętami Bożego Narodzenia nasz Szkolny Klub Wolontariatu chcąc dzielić się dobrocią we współpracy z Fundacją Sądecką uczestniczył w akcji Serce Sercu. Odwiedziliśmy oddział pediatryczny sądeckiego szpitala gdzie stroiliśmy pierniczki na choinkę wraz z małymi […]

Czytaj więcej

Wywiadówka okresowa dla rodziców.

Szanowni Państwo, Rodzice!Minął I okres bieżącego roku szkolnego. Uczniowie zostali sklasyfikowani. W szkole przeprowadziliśmy podsumowanie pracy. Czas więc, aby wspólnie z Wami porozmawiać jak przebiegał ten I okres, co się nam udało, nad czym należy […]

Czytaj więcej

Uwaga zmiana podziału godzin!

Nowy plan można pobrać w zakładce: Dla ucznia/Plan lekcji

Czytaj więcej

Pisali o nas.

Głośno było o naszej grupie kolędniczej w lokalnych mediach. Trudno się dziwić, sprawili nie lada niespodziankę wszystkim, których odwiedzili. Przebierańcy przedstawili krótki montaż słowno-muzyczny, złożyli życzenia oraz przekazali własnoręcznie wykonane upominki. O kolędnikach możesz przeczytać: […]

Czytaj więcej

Na nadchodzące, radosne święta.

Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni. Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole, Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść… Wieczór, gdy […]

Czytaj więcej

Otwórzcie drzwi, niech wejdzie Bóg, Pan życia i wolności.

Takie przesłanie płynęło z jasełek, przygotowanych przez naszą młodzież pod kierunkiem Pani Sylwii Kłębczyk, zaprezentowanych dzisiaj uczniom naszej szkoły oraz Rzemieślnikom podczas wigilii w Cechu. Młodzi artyści, swoim pięknym, niezwykle wzruszającym przedstawieniem wprowadzili nas w […]

Czytaj więcej

Hej kolęda, kolęda, hej kolędy już czas.

W tym roku radosną nowinę o narodzeniu Bożego Syna ogłosili kolędnicy naszej szkoły wraz z Zespołem „Siennioki” z Siennej.„Niech Boże dziecię ma Was w opiece.Żebyście byli zdrowi weseli jako w niebie anieli, a o nas […]

Czytaj więcej

Organ prowadzący przekazuje życzenia.

Przekazuję życzenia dla całej społeczności naszej szkoły otrzymane od Zarządu i Pracowników Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Serdecznie dziękujemy.

Czytaj więcej

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Mija 38 lat od dnia wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.13 grudnia 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, wprowadziła w Polsce stan wojenny. Tego dnia złamano nadzieje milionów Polaków i […]

Czytaj więcej

Komunikat – Szanowni Państwo, Rodzice!

Zbliża się koniec pierwszego okresu bieżącego roku szkolnego. To czas podsumowań i refleksji. Nauczyciele ustalili już przewidywane oceny okresowe Waszych dzieci. Dlatego zapraszam do naszej szkoły 19 grudnia br. na godz. 16.00 na spotkania wywiadowcze […]

Czytaj więcej

Komunikat. Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Z głębokim żalem przyjąłem dzisiaj rano informację o śmierci taty ucznia klasy Ic naszej szkoły Patryka Cieśli.Patryk, przyjmij najszczersze wyrazy żalu i współczucia.Proszę o udział w uroczystości pogrzebowej, która odbędzie się w niedziele 15 grudnia […]

Czytaj więcej

Kochani uczniowie! Nie czekamy, aż zakwitną kasztany!

Zbliża się koniec I okresu tego roku szkolnego. Zgodnie z zapisami statutu Szkoły do 13 grudnia br. nauczyciele są zobowiązani ustalić przewidywane, okresowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawcy ocenę zachowania. Po dokonaniu analizy […]

Czytaj więcej

„Znamię! Znam je?”

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie edukacyjnym „Znamię! Znam je?”, którego głównym celem jest upowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka. Program realizowany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Fundację Gwiazda Nadziei pod honorowym […]

Czytaj więcej

Mikołaj nas polubił, my Jego też!

W tym roku Mikołaj jest dla nas bardzo łaskawy. Wszystkim uczniom zafundował wyjście do kina. Mało tego sami wybieraliśmy film, jaki chcemy obejrzeć. Większość klas postanowiła, wraz z głównymi bohaterami, zastanowić się jak zadbać w […]

Czytaj więcej

Potęga Informatyki w WSB-NLU

Klasa 1d uczestniczyła w Potędze Informatyki, czyli widowisku multimedialnym, w którym świat realny połączył się z wirtualnym. Na oczach widzów informatyka zdominowała rzeczywistość. Każdy uczestnik wydarzenia stał się częścią wirtualnego świata, jego integralnym elementem. Przy […]

Czytaj więcej

Andrzejkowy tydzień w szkole.

W ostatnim tygodniu listopada, uczniowie szkoły wzięli udział w andrzejkowych zabawach. Uczennice klas I-wszych wróżyły w piwnicach szkoły z pomocą run, linii ręki, numerologii itp. Każdy mógł poznać swoją przyszłość w zakresie pracy, miłości i […]

Czytaj więcej

Mikołaj w Cechu, aniołki nasze

Dziewczyny z grupy kolędniczej naszej Szkoły i Szkolnego Klubu Wolontariatu uczestniczyły w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w uroczystości mikołajkowej gdzie dzieci pracowników Cechu i pracodawców mogły cieszyć się upominkami od Św. Mikołaja. Trzeba […]

Czytaj więcej

IX Rajd młodzieży w Gorlicach

W dniu 8 października 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IX Rajdzie młodzieży o Puchar Starszego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach. Trasa rajdu była wyznaczona w Beskidzie Niskim i prowadziła od miejscowości […]

Czytaj więcej

Makiety salonu fryzjerskiego

W ubiegłym tygodniu klasa I E o profilu fryzjerskim wykonywała makietę salonu fryzjerskiego. Celem pracy było rozwijanie zmysłu plastycznego, zdolności manualnych i kreatywności przyszłych fryzjerów. Makieta wykonana była według pomysłu uczniów z uwzględnieniem stref pracy […]

Czytaj więcej

Będzie bezpieczniej!

Montaż elektrycznej bramy. To kolejne zadanie wykonane przez nasz organ prowadzący-Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Sączu, którego realizacja pozwoli nam skuteczniej zapewniać bezpieczeństwo naszym uczniom.Jesteśmy zlokalizowani, jak pewnie wiecie, przy bardzo ruchliwej ulicy dlatego montaż […]

Czytaj więcej

Będziemy przystrajać nasze miasto!

Tak, tak Święta Bożego Narodzenia już tuż, tuż. W naszej szkole tą atmosferę już czuć wyraźnie. A to za sprawa choinki przygotowanej przez uczniów w ramach działalności pozalekcyjnej.Wszystkie ozdoby przygotowały chętne uczennice -prawda że ładne?. […]

Czytaj więcej

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

Odpowiadając na apel Pana Prezydenta naszego miasta samorząd uczniowski organizuje w dniach 9-11 grudnia 2019 r. wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza.Oto kandydaci:– Natalia Apriasz – klasa Id– Paulina Salabura – klasa IIbKonieczne weź […]

Czytaj więcej

Integracja w Jamnej

Dnia 23 września odbyła się wycieczka klas pierwszych do Jamnej. Wycieczka miała charakter integracyjny, a biorące w niej udział klasy pierwsze oraz grono pedagogiczne, mogli poznać się lepiej podczas wykonywania zadań przygotowanych przez dyrektora naszej […]

Czytaj więcej

Egzamin zawodowy – testy

Chcesz się dobrze przygotować do egzaminu zawodowego?Koniecznie zapoznaj się z nowo powstałym serwisem umożliwiającym wykonanie egzaminu zawodowego online na prawdziwych arkuszach egzaminacyjnych. Dostępnych prawie 3000 arkuszy ze wszystkich obszarów i kwalifikacji z lat 2014-2019. link:http://ZawodowyEgzamin.pl

Czytaj więcej

Mikołajki

Od poniedziałku 2 grudnia w naszej szkole widywany jest Mikołaj ze swoim Elfem. Częstują słodkościami pilnie uczącą się młodzież.

Czytaj więcej

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych w dniu 25 listopada 2019 r. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 9:00 w kościele na Starym Cmentarzu. Po mszy przemarsz do budynku szkoły. W sali nr 11 uroczyste ślubowanie […]

Czytaj więcej