plakat
Szkoła

* REKRUTACJA 2020/2021 *

* LEKCJE W DOMU *

ÓSMOKLASISTO, POSŁUCHAJ O NASZEJ SZKOLE!

Oto nasza szkoła:
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Czy wiesz, że mamy swoje atuty? To tylko wybrane:
– bezpłatna nauka,
– nauka na jedną zmianę,
– łączenie nauki z pracą – nabyte umiejętności pozwalają łatwo uzyskać pracę,
– wynagrodzenie za pracę wynosi minimum: I rok nauki – 259,93 zł, II rok nauki – 311,91 zł, III rok nauki – 363,90 zł,
– bardzo dobre warunki lokalowe (ogród, bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne, sklepik, gabinet pielęgniarki, biblioteka)
– stypendium za wyniki w nauce,
– darmowe podręczniki,
– ubezpieczenie pokrywa organ prowadzący,
– refundowanie przez organ prowadzący wielu szkolnych uroczystości, np. wyjścia do kina, wycieczki.
Co o tym sądzisz? Czy nie jest to najlepsza oferta dla Ciebie? Sprawdź, czy znajdziesz lepszą?

Zapraszamy do naszej kochanej szkoły!

Aktualności