mgr Józef Klimek – dyrektor szkoły, informatyka
mgr inż. Radosław Babiarski – podst. przedsiębiorczości, informatyka, wiedza o społeczeństwie
mgr Bogusław Sobczyk – religia
mgr Małgorzata Gołaszewska – przedmioty zawodowe fryzjerskie
mgr Lucyna Jurczak – historia
mgr Sylwia Kłębczyk – j. polski, biblioteka
mgr Łukasz Kociubiński – wychowanie fizyczne
mgr Alicja Sitek – j. angielski
mgr Katarzyna Myrlak – wychowanie fizyczne
mgr Jadwiga Sopalska – matematyka, chemia
mgr Zbigniew Ziębiec – geografia, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Ludmiła Chrząstowska – j. polski,
mgr Anna Firlej – fizyka
mgr Maria Kowalczyk – psycholog

Administracja i obsługa

mgr Agnieszka Zięba
lic. Adrianna First

Małgorzata Chruślicka
Urszula Szkaradek
 – pielęgniarka