baner
Szkoła

* LEKCJE W DOMU *

ÓSMOKLASISTO, POSŁUCHAJ O NASZEJ SZKOLE!

Oto nasza szkoła:
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Czy wiesz, że mamy swoje atuty? To tylko wybrane:
– bezpłatna nauka,
– nauka na jedną zmianę,
– łączenie nauki z pracą – nabyte umiejętności pozwalają łatwo uzyskać pracę,
– wynagrodzenie za pracę wynosi minimum: I rok nauki – 251,22 zł, II rok nauki – 301,47 zł, III rok nauki – 351,71 zł,
– bardzo dobre warunki lokalowe (ogród, bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne, sklepik, gabinet pielęgniarki, biblioteka)
– stypendium za wyniki w nauce,
– darmowe podręczniki,
– ubezpieczenie pokrywa organ prowadzący,
– refundowanie przez organ prowadzący wielu szkolnych uroczystości, np. wyjścia do kina, wycieczki.
Co o tym sądzisz? Czy nie jest to najlepsza oferta dla Ciebie? Sprawdź, czy znajdziesz lepszą?

Zapraszamy do naszej kochanej szkoły!

Aktualności

Ostatni post

Zawieszenie zajęć praktycznych.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie; Informuję, iż w okresie od 24 października do 8 listopada br. zostają zawieszone zajęcia praktyczne u pracodawców. Uczniowie/pracownicy młodociani są w tych dniach zwolnieni od obowiązku świadczenia pracy. Nauczanie w szkole nadal odbywa się w formie zdalnej na dotychczasowych zasadach. Bardzo proszę wszystkich uczniów o aktywny udział w zajęciach organizowanych przez poszczególnych nauczycieli. Józef Klimek-dyrektor szkoły Poniżej pełna treść komunikatu w tej sprawie: Szanowni Państwo Przesyłam komunikat otrzymany od ZRP w sprawie ograniczeń nauki zawoduw rzemiośle, w którym podkreślono, iż należy spodziewać siędecyzji w tej kwestii w Rozporządzeniu MEN. IZBA RZEMIEŚLNICZA W S Z Y S T K I E KOMUNIKAT  W SPRAWIE OGRANICZEŃ         * NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE        * ORGANIZACJA EGZAMINÓW _Szanowni Państwo,_ W nawiązaniu do dzisiejszego komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego- Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej iProblematyki Społecznej informuje, że należy spodziewać się decyzjizwiązanych z ograniczeniami w  realizacji kształcenia zawodowegomłodocianych pracowników, także w zakresie praktycznej nauki zawodu. Ograniczenia obejmą  okres  OD  SOBOTY, 24 PAŹDZIERNIKA I BĘDĄOBOWIĄZYWAŁY DO NIEDZIELI, 8 LISTOPADA BR. Młodociani  pracownicy i uczniowie szkół branżowych I stopnia(młodociani także dokształcający się w systemie pozaszkolnym) -zgodnie z art. 15f  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnychrozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimisytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374  zezm.) BĘDĄ ZWOLNIENI OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY. Oznacza to, że od poniedziałku młodociani pracownicy zatrudnieni wcelu przygotowania zawodowego będą korzystali z 2-tygodniowegozawieszenia w realizacji programu praktycznej nauki zawodu. Decyzje znajdą się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowejzmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczeniafunkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - komunikat MENhttps://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne[1] Ze względów na obostrzenie dotyczące ZAKAZU WSZELKIEGO RODZAJUAKTYWNOŚCI POWYŻEJ 5 OS. W JEDNEJ GRUPIE - ZEBRAŃ, SPOTKAŃ,AKTYWNOŚCI – ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO ZALECA IZBOMRZEMIEŚLNICZYM  ROZWAŻENIE ZAWIESZENIA W OKRESIE NAJBLIŻSZYCH 2TYGODNI  ORGANIZACJI EGZAMINÓW CZELADNICZYCH I MISTRZOWSKICH. _Z poważaniem _ JOLANTA KOSAKOWSKA DyrektorZespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związek Rzemiosła Polskiegoul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

Zobacz więcej